P.M.R. (Puls Multisport Race)

Detta är en ren upplevelse- och äventyrs tävling, där en kombination av fysisk och psykisk styrka, lagmoral, taktik och noggranna förberedelser krävs. En rad olika moment ligger till
grund för detta arrangemang. Tävlingen går ut på att lagen skall orientera sig fram till ett antal waypoints där ett problem eller utmaning väntar. Problemet skall lösas innan laget får fortsätta. De grenar som väntar är paddling, cykling, klättring / firning, flottbygge, vandring mm. Alla som har normal fysik kan delta i denna lite mer utmanande tävling. Under den sista delen av arrangemanget samlas lagen där vi poängbedömer och värdesätter utmaningarna tillsammans och slutligen korar en vinnare med skratt och muntra miner.

Personlig utrustning: Bekväma skor och fritidskläder/sportkläder efter väder

Tidsåtgång: Aktiviteten pågår under 3 timmar

Antal deltagare: 10 - 40 personer